Sett språk til norskChange to the english version of this site
Lean Logistics

Informasjon om kursene

Kurset gir en innføring i havn- og terminalsikring. 
 
Det er et krav om at alle med adgang til ISPS terminaler skal ha gjennomført opplæring. 
 
DU MÅ OPPGI ORGANISASJONSNUMMER 
OG EN KODE. KODEN ER SUMMEN AV TALLENE AV ORGANISASJONSNUMMER.
Feks 9+8+7+6+5+4+3+2+1=45
DET ER DETTE ORGANISASJONSNUMMERET SOM VIL BLI FAKTURERT!

Klikk her for Brukerdokumentasjon til kurset

Les denne artikkelen før du kjører kurs

Vi tilbyr to kursalternativ:

1.     For ansvarlige (CSO/TCSO) i selskapet.
Ivaretar sikringsplanlegging, oppfølging og ledelse av personer som skal ha tilgang til ISPS-terminaler. Kurset koster som e-læring 650,- kroner pr. person i selskapet.
 
2.     For ansatte i selskapet som skal ha tilgang til ISPS terminaler.
Kurset koster som e-læring 490,- kroner pr. person i selskapet.
 
 Priser er eks mva avgift. 

 

NB! Ved registrering av feil eller mangelfull informasjon, tilkommer det 0,5 timer a kr.1150 eks mva, da dette medfører mye ekstra arbeid for oss, så være nøye med utfyllingen.

 

Kursets varighet
Kursene tar ca. 30-40 minutter og må gjennomføres i sin helhet for å få utstedt et sertifikat.
 
Tilbake
Copyright (c) 2008 - Seamless AS
Design & Development Dots
Secure Logistics Solutions