Sett språk til norskChange to the english version of this site
Lean Logistics

Informasjon om kursene

Kurset gir en innføring i havn- og terminalsikring. 
 
Det er et krav om at alle med adgang til ISPS terminaler skal ha gjennomført opplæring. 
 
DU MÅ OPPGI ORGANISASJONSNUMMER OG EN KODE
KODEN ER SUMMEN AV TALLENE I DITT ORGANISASJONSNUMMER.
DET ER DETTE ORGANISASJONSNUMMERET SOM VIL BLI FAKTURERT!

Klikk her for Brukerdokumentasjon til kurset

Les denne artikkelen før du kjører kurs

Vi tilbyr to kursalternativ:

1.     For ansvarlige (CSO/TCSO) i selskapet.
Ivaretar sikringsplanlegging, oppfølging og ledelse av personer som skal ha tilgang til ISPS-terminaler. Kurset koster som e-læring 650,- kroner pr. person i selskapet.
 
2.     For ansatte i selskapet som skal ha tilgang til ISPS terminaler.
Kurset koster som e-læring 490,- kroner pr. person i selskapet.
 
 Priser er eks mva avgift. 

 

NB! Ved registrering av feil eller mangelfull informasjon, tilkommer det 0,5 timer a kr.1150 eks mva, da dette medfører mye ekstra arbeid for oss, så være nøye med utfyllingen.

 

Kursets varighet
Kursene tar ca. 30-40 minutter og må gjennomføres i sin helhet for å få utstedt et sertifikat.
 
Tilbake
Copyright (c) 2008 - Seamless AS
Design & Development www.dots.no
Secure Logistics Solutions